Mehmet Duran´ın

Özel Sitesine Hoş Geldiniz.

 • Mehmet DURAN Editör:

 • Videolar.

 • Curali Radyo

Curalinin Tarihcesi

Posted by Mehmet Duran Şubat 10, 2009

eski-curali

TARiHCE – i  CURALi
 
Curali köyünün kuruluş tarihi, belgelerden öğrendimimize göre 1692 yılına kadar inmektedir. Bu tarihte köye üç aile gelmiş ve buraya yerleşmişlerdir. Bunların nereden ve nasıl geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Fakat bazı rivayetlere göre bunların Horasandan göç eden Türkmenler olduğu söylenir. Köyün 180 yıl önce 12 hane olduğu bilinir. Daha sonra ilk gelenlerden ayrı olarak civar yerleşim yerlerinden ve köylerden bir çok aile gelmiştir. Bunlardan ilk gelenler köyün 1 km batısında ve yol üzerine yerleşen iki ailedir. Bunlar yol üzerinde olduklarından bir çok yolcunun davetsiz uğraması ve eşkiyaların yağmasına sahne olduğundan eski yerleşim yerinin 1 km doğuda ve yüksekte bulunan şimdiki köyün yerine yerleşmişlerdir. Daha sonra gelen sülaleler sırasıyla şunlardır:
1- Ömer kahya: Kayseri’ye bağlı Felahiye ilçesinin acur köyünden gelmiştir.
2- Kör Ömerler: Bunlar köye 40 km uzaklıktaki Boğazlıyan ilçesinin Yunise köyünden gelmiştir.
3- Kılavuzlular: Bunlar köye 10 Km. Uzaklıktaki Çandır çevresinden gelmişlerdir.
4- Kara Musa: Bu aile Karaman tarafından gelip yerleşmişlerdir.
Not: Köyümüzde daha belli başlı çok sülale vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:
1- İmirzeliler.
2- Çolakoğulları
3- Solakoğulları.
4- Çakroğulları.
5- Köroğulları.
6- Hökeler.
7- Teksarıklar.
8- Çopurlar.
9- Mertler
10- Sarıbuzağılar
Bu sülalelerin kendi aralarında bölünmeler olmuştur, ve bunları çoğaltmak mümkündür.
Son 160-170 yıldan beri köye başka sülale gelmemiş daha sonra bu sülaler arasında kız alıp vermelerle de herkes aşağı yukarı birbirine akraba olmuşlardır. Sülalelerin buraya gelip yerleşmelerinin en büyük sebebi bu mevkinin beslenmeye elverişli olmasıdır. Çünkü otlakları ve su kaynakları oldukça fazladır. Bu yüzden gelen sülalelerin hepsi de koyunculukla uğraşan Türkmenlerdir. Köy ve civarının yerleşim yeri olarak kullanılması çok eskilere dayanmaktadır. Köy ve civarında bulunan çölmek kırıkları sütünlar ve mezarlar bu mevkinin Hititlere kadar yerleşim yeri olarak uzandığını göstermektedir. Yine bazı eser ve buluntulardan anlaşıldığına göre burası Bizanslılar zamanında da yerleşim yeridir. (*) Halada köylüler tarafından bilinen eski köy (Rum köyü) Kisse (kilise anlamında) Yoğun berk, Kisse dere ağzı, Ören tepesi , adı ile anılan mevkilerin bulunması Bizanslılar zamanında birer yerleşim yeri olduğunu kanıtlamaktadır. Bu mevkide bir çok eserler ve mezarlıklar, evlerin kalıntıları bulunmaktadır.
(*) İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğrenci araştımaları.
Köyün isminin nereden geldiği konusunda da köylüler arasında şöyle bir rivayet vardır. Köye ilk gelen ailenin liderinin adı Ali’dir. İlk zamanlar bütün yetki ve kararlar bu kişinin elindedir, Fakat böyle olmasına rağmen fiziksel yönden oldukça zayıf ve çelimsizdir.O zaman yörede kullanılan çelimsiz zayıf anlamındaki (cur) kelimesi adıile birlikte söylenir . Böylelikle köyün adı. CURALi olarak kalır.
Not: Kasabamizin tarihcesini Köroğlanlar sülalesinden Molla İsmail’in Mehmet’in oğlu Fazlı Öztürk’ün (İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi sosyoloji bölümü lisans tezi) inden alınmıştır. Şu durumda kendisi öğretmenlik yapmaktadır Kasabamız için yapmış olduğu çalışmadan dolayı kendisine teşekkürü bir borç bilirim. Bu tez 1987 yılında yapılmıştır.
Curali Köyü 1998 yılında yapılan nüfüs sayımında belediye olma hakkını kazanmıştır. 18 Mart 1999’da yapılan genel ve yerel seçimlerde Hüdaverdi Zağlı kasamabamıza ilk belediye başkanı olarak seçilmiştir.ikinci dönem son bir yilini Eyüp ERKAN vekaleten baskanlik yapmistir.2009 yılında ise  Ücüncü Dönem Halil KARAASLAN Belediye Başkanı olmuştur.
 
Editör:Mehmet DURAN
 
26.05.1999
 

Musa URGAN said

Osmanlı arşiv kayıtlarına göre 1845 yılında Sivas Eyaleti Bozok Kaymakamlığı Ak Dağ Kazası’na bağlı olan Curali Köyü 45 hane olarak gözükmektedir. 1845 Yılında Curali Köyü’nde şu sülaleler bulunmaktadır ve hane sırasına göre aşağıdaki gibidir.
Hâne 1
İbrahim oğlu Müderris Ahmed Efendi.
Hâne 2
Kılavuzoğullarından Mehmed oğlu İbrahim.
Hâne 3
Kılavuzoğullarından İbrahim oğlu Ali Kece.
Hâne 4
Kılavuzoğullarından İsa oğlu Veli.
Hâne 5
Kılavuzoğullarından İsa oğlu Ömer.
Hâne 6
Kılavuzoğullarından İsa oğlu Halil Kece.
Hâne 7
Cebecioğullarından Seyid Mehmed oğlu Molla Mehmed.
Hâne 8
Cebecioğullarından Seyid Mehmed oğlu Abdullah.
Hâne 9
Cebecioğullarından Seyid Mehmed oğlu Molla Yusuf.
Hâne 10
Solakoğullarından Ali oğlu Ömer.
Hâne 11
Cebecioğullarından Seyid Mehmed oğlu Ebu Bekir.
Hâne 12
Karayakupoğullarından İbrahim oğlu Eğri Ali.
Hâne 13
Tataroğullarından Ahmed oğlu Yusuf.
Hâne 14
Köseoğullarından Hasan oğlu Mustafa.
Hâne 15
Pirahmedoğullarından Hüseyin oğlu Veli Kece.
Hâne 16
Kösehasanoğullarından Musataf oğlu Mehmed.
Hâne 17
Ebu Bekir oğlu Gül Ömer.
Hâne 18
Ficiroğullarından İsmail oğlu Ömer.
Hâne 19
Tıraşoğullarından Mehmed oğlu Osman.
Hâne 20
Karayakupoğullarından Osman oğlu Veli.
Hâne 21
Pirahmedoğullarından Hüseyin oğlu Ahmed.
Hâne 22
Kösevelioğullarından Veli oğlu İbrahim.
Hâne 23
Eymirzeoğullarından Memiş oğlu Mehmed.
Hâne 24
Eymirzeoğullarından Memiş oğlu Mustafa.
Hâne 25
Eymirzeoğullarından Memiş oğlu Ali.
Hâne 26
Patlak(?)oğullarından Mehmed oğlu Mustafa.
Hâne 27
Solakoğullarından Osman oğlu Ebu Bekir.
Hâne 28
Karayakupoğullarından Süleyman oğlu Osman.
Hâne 29
Köseoğullarından İsmail oğlu Ali.
Hâne 30
Karayakupoğullarından Ömer oğlu Ahmed.
Hâne 31
Bostancıoğullarından Mehmed oğlu Ahmed.
Hâne 32
Emiroğullarından Ali oğlu Osman.
Hâne 33
Kurtoğullarından Hüseyin oğlu Hüseyin.
Hâne 34
Tiryakioğullarından Ömer oğlu Mustafa.
Hâne 35
Aşıkoğullarından Mustafa oğlu Ahmed.
Hâne 36
Yakupoğullarından Yakup oğlu Hüseyin.
Hâne 37
Güdüloğullarından Ömer oğlu Veli.
Hâne 38
Karayakupoğullarından Osman oğlu Ali.
Hâne 39
Solakoğullarından Halil oğlu İbrahim.
Hâne 40
Eymirzeoğullarından Musa oğlu İsmail.
Hâne 41
Türkmenoğullarından Halil oğlu Mustafa.
Hâne 42
Solakoğullarından Halil oğlu Osman.
Hâne 43
Kocaarapoğullarından Süleyman oğlu Ebu Bekir.
Hâne 44
Ebil(?)oğullarından Hasan oğlu İsmail.
Hâne 45
Abdulkadiroğullarından Abdullah oğlu Osman.
Kaynak,

Musa URGAN Saygılarla…

Sayin Musa Urganin bu bilgileri bize ulastirdigi icin kendilerine tesekkür ederim

Mehmet Duran Site Editörü.

Reklamlar

2 Yanıt to “Curalinin Tarihcesi”

 1. Musa URGAN said

  Osmanlı arşiv kayıtlarına göre 1845 yılında Sivas Eyaleti Bozok Kaymakamlığı Ak Dağ Kazası’na bağlı olan Curali Köyü 45 hane olarak gözükmektedir. 1845 Yılında Curali Köyü’nde şu sülaleler bulunmaktadır ve hane sırasına göre aşağıdaki gibidir.
  Hâne 1
  İbrahim oğlu Müderris Ahmed Efendi.
  Hâne 2
  Kılavuzoğullarından Mehmed oğlu İbrahim.
  Hâne 3
  Kılavuzoğullarından İbrahim oğlu Ali Kece.
  Hâne 4
  Kılavuzoğullarından İsa oğlu Veli.
  Hâne 5
  Kılavuzoğullarından İsa oğlu Ömer.
  Hâne 6
  Kılavuzoğullarından İsa oğlu Halil Kece.
  Hâne 7
  Cebecioğullarından Seyid Mehmed oğlu Molla Mehmed.
  Hâne 8
  Cebecioğullarından Seyid Mehmed oğlu Abdullah.
  Hâne 9
  Cebecioğullarından Seyid Mehmed oğlu Molla Yusuf.
  Hâne 10
  Solakoğullarından Ali oğlu Ömer.
  Hâne 11
  Cebecioğullarından Seyid Mehmed oğlu Ebu Bekir.
  Hâne 12
  Karayakupoğullarından İbrahim oğlu Eğri Ali.
  Hâne 13
  Tataroğullarından Ahmed oğlu Yusuf.
  Hâne 14
  Köseoğullarından Hasan oğlu Mustafa.
  Hâne 15
  Pirahmedoğullarından Hüseyin oğlu Veli Kece.
  Hâne 16
  Kösehasanoğullarından Musataf oğlu Mehmed.
  Hâne 17
  Ebu Bekir oğlu Gül Ömer.
  Hâne 18
  Ficiroğullarından İsmail oğlu Ömer.
  Hâne 19
  Tıraşoğullarından Mehmed oğlu Osman.
  Hâne 20
  Karayakupoğullarından Osman oğlu Veli.
  Hâne 21
  Pirahmedoğullarından Hüseyin oğlu Ahmed.
  Hâne 22
  Kösevelioğullarından Veli oğlu İbrahim.
  Hâne 23
  Eymirzeoğullarından Memiş oğlu Mehmed.
  Hâne 24
  Eymirzeoğullarından Memiş oğlu Mustafa.
  Hâne 25
  Eymirzeoğullarından Memiş oğlu Ali.
  Hâne 26
  Patlak(?)oğullarından Mehmed oğlu Mustafa.
  Hâne 27
  Solakoğullarından Osman oğlu Ebu Bekir.
  Hâne 28
  Karayakupoğullarından Süleyman oğlu Osman.
  Hâne 29
  Köseoğullarından İsmail oğlu Ali.
  Hâne 30
  Karayakupoğullarından Ömer oğlu Ahmed.
  Hâne 31
  Bostancıoğullarından Mehmed oğlu Ahmed.
  Hâne 32
  Emiroğullarından Ali oğlu Osman.
  Hâne 33
  Kurtoğullarından Hüseyin oğlu Hüseyin.
  Hâne 34
  Tiryakioğullarından Ömer oğlu Mustafa.
  Hâne 35
  Aşıkoğullarından Mustafa oğlu Ahmed.
  Hâne 36
  Yakupoğullarından Yakup oğlu Hüseyin.
  Hâne 37
  Güdüloğullarından Ömer oğlu Veli.
  Hâne 38
  Karayakupoğullarından Osman oğlu Ali.
  Hâne 39
  Solakoğullarından Halil oğlu İbrahim.
  Hâne 40
  Eymirzeoğullarından Musa oğlu İsmail.
  Hâne 41
  Türkmenoğullarından Halil oğlu Mustafa.
  Hâne 42
  Solakoğullarından Halil oğlu Osman.
  Hâne 43
  Kocaarapoğullarından Süleyman oğlu Ebu Bekir.
  Hâne 44
  Ebil(?)oğullarından Hasan oğlu İsmail.
  Hâne 45
  Abdulkadiroğullarından Abdullah oğlu Osman.
  Kaynak, Musa URGAN Saygılarla…

 2. Kitap said

  Sayfanz Googleda arama yaparken buldum. Gercekten cok iyi bir i karmsnz. Bundan sonrada sk sk blogunuzu takip etmeye alacam.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: